Abazar Hamid og Knut Reiersrud

4. mars

For et par år siden kom den sudanske fredssangeren Abazar Hamid med sin første plate etter at han flyttet til Norge, «We Need Peace» (LIDIO 03) sammen med den Josefine-vennen og gitaristen Knut Reiersrud, som både produserte og spiller på plata.

Hamid kom som fribymusiker til Harstad i 2014 – den aller første musikeren i en rekke av flere som byen huser.

Til Josefine kommer Abazar Hamid og Knut Reiersrud med en samling sanger som handler om fred og frihet – de samme sangene som tvang han på flukt fra sitt eget land. Flere av dem ble skrevet i løpet av hans siste dager i Sudan. Hamid kaller disse sangene et siste forsøk på å få Sudan til å samles om en felles fred.

Resultatet er en unik form for moderne sudansk blues, preget av Hamids varme klang og Reiersruds eksepsjonelle gitar

 

Mer om...

- Om innspillingen: https://www.lidio.no/weneedpeace

- Litt mer om Abazar:  https://www.lidio.no/abazarhamid

 

 

Om FRI KUNST og SafeMUSE:

 

SafeMUSE er en frittstående organisasjon som har som fremste formål å skape arbeidsmuligheter for forfulgte og truede kunstnere. SafeMUSE tilbyr muligheter for kunstnerisk utvikling og samarbeid for disse kunstnerne sammen med kunstnerkolleger i trygge miljøer.

Vi har frihet til å gjøre dette.

Det er grunnen til å gjøre det.

 

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner som markerer kunstnerisk ytringsfrihet den første uken i mars 2020. Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Vi ser at den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. 

Vi vil:

  • handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering

  • bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten

  • bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen

Mer om SafeMUSE: https://www.facebook.com/SafeMUSE

Døren åpner 19:00, konserten starter 20:30.

OBS: legg merke til at billettene er unummererte, så det er førstemann til mølla for sitteplass.

Bli med i e-post lista vår!

© 2019 Josefine Visescene  Josefines Gate 16